Blog — Samoan songs for kids

How to sing Samoan Children's songs

samoan Samoan childrens songs samoan for kids samoan song Samoan songs for kids Tamaiti

How to sing Samoan Children's songs

Today we sing the Talofa Lava song so that children can learn how to say hello in Samoan. Talofa lava, lava, lava Po’o fa’apefea mai outou? O lo’o maloloina lelei, fa’afetai We then sing Faafetai i le Atua, a popular hymn for the LMS church. It is also sung using Samoan sign language. Fa’afetai i le atualena tatou tupu aiina ua na alofa fuaia te tatou uma Ia pepese ia pepesealeluia faafetaiia pepese ia pepesealeluia faafetai   The next song is My God Loves Me in English and then in Samoan. Our final song is the Tofa song. Where students...

Read more →